Dom za odrasle osobe Sv. Frane

Ovim stranicama želimo približiti Dom za odrasle osobe Sv.Frane Zadar široj javnosti.

Ustroj Doma, te stručnost i entuzijazam njegovih djelatnika, osiguravaju svakom našem korisniku visoku razinu socijalne, zdravstvene i emocionalne skrbi.

Stručno osoblje koje čine socijalna radnica, medicinske sestre, radni terapeut, psiholog, fizioterapeut i njegovateljice brinut će se o onima kojima je pomoć potrebna.

Neometano funkcioniranje Doma osiguravaju i brojni drugi djelatnici poput osoblja u kuhinji, praonici, osoblja zaduženog za čistoću i higijenu prostora, kućni majstor te administrativno osoblje i ravnateljica Doma.Dom za odrasle osobe Sv. Frane Zadar, ustanova je čiji je osnivač Republika Hrvatska u nadležnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Od svog osnutka 1883. godine Dom se bavi istom djelatnošću i radi istoj zgradi. Dobrovoljnim prilozima građana Zadra a pod okriljem Javne dobrotvornosti 1883. godine osnovano je utočište Sv. Frane (u neposrednoj blizini samostana).

Za cijelog proteklog razdoblja Ustanova je sačuvala plemenitu skrb o starim, bolesnim i socijalno ugroženim osobama. Usprkos različitim ratnim, ekonomskim i političkim previranjima, kontinuirano je dijelila sudbinu grada Zadra.

Posljednjih godina postupnom adaptacijom zgrada je uređena i prilagođena korisnicima, te je dovedena u dobro stanje.

U Domu se pruža usluga skrbi izvan vlastite obitelji odrasloj osobi s mentalnim oštećenjem kojoj nije potrebno bolničko liječenje, a skrb joj se ne može pružiti u vlastitoj obitelji ili osigurati na drugi način.

Smještaj se može osigurati za 60 korisnika, od toga za 37 funkcionalno ovisnih u Jedinici za pojačanu njegu.


U Domu je zaposleno 47 djelatnika, od toga 31 u samoj Ustanovi, a ostali kroz različite izvaninstitucionalne usluge koje financira Grad Zadar (11 njegovateljica i vozač za uslugu Pomoć i njega u kući, 1 radni terapeut za uslugu Psihosocijalna podrška u obitelji, administrator u Posudionici medicinskih pomagala Zadar te 2 medicinske sestre u programu Halo pomoć).

Stručni radnici Doma su socijalni radnik, psiholog, radni terapeut, fizioterapeut i glavna medicinska sestra

Uz njih, kvalitetan život korisnicima osiguravaju i medicinske sestre, njegovateljice, kuharice, spremačice, kućni majstor, računovodstveni djelatnici te naravno ravnateljica koja je odgovorna za cjelokupno funkcioniranje Ustanove.

Život u Domu obogaćen je suradnjom s brojnim ustanovama, udrugama i institucijama na svim razinama, od lokalne do državne.

U Domu su ustrojeni sljedeći odjeli:

  • Odjel za brigu o zdravlju i njegu korisnika

    Voditeljica: Alenka Škeljo

    Kontakt: 023/250-465 ili mob. 099/493-3241

  • Odjel izvaninstitucionalne skrbi i dnevnog boravka

    Voditeljica: Ivana Boban

    Kontakt: 023/333-846 ili mob. 098/284-479