Smještaj u domu

Dom za odrasle osobe Sv. Frane Zadar je ustanova koja brine o odraslim osobama s mentalnim oštećenjima.

Za uslugu smještaja obratite se nadležnom Zavodu za socijalni rad.

Cijene usluge smještaja u domu:
Trokrevetna soba
176,79 €
Četverokrevetna soba
165,37 €
Peterokrevetna soba
136,84 €
Dodatak za njegu teže pokretnih korisnika
39,95 €
Dodatak za njegu nepokretnih korisnika
60,79 €
Dodatak za dijetalnu prehranu po danu
0,93 €
Dodatak za serviranje hrane u sobu (za pokretne korisnike po obroku)
0,53 €
Dodatak za sobu s balkonom (soba)
12,34 €
Dodatak za njegu duševnog bolesnika korisnika
83,48 €