Aktivnosti

17. svibnja 2022.

Aktivnosti projekta Moć osjetila

Projekt „Moć osjetila“ financiran je iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa – Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Provodi se u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“, UP.02.2.2.15.

Ciljevi ovog projekta su: Unapređenje kvalitete i širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga, Jačanje kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga te Podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici.

Kako bi se ispunio cilj projekta aktivnosti se provode u novoopremljenoj senzornoj sobi u prostoru Doma za starije i nemoćne osobe Zadar, kroz dvije glavne aktivnosti – terapijom u senzornoj sobi i muzikoterapijom.

Pod pojmom Snoezelen sobe podrazumijeva se posebno opremljen prostor, u kojem pomoću ciljanih multisenzornih podražaja dolazi do osjećaja ugode. U posebno opremljenoj prostoriji pomoću svjetla, zvučnih elemenata, mirisa i dodira nude se različiti podražaji. Time se djeluje na različita polja percepcije opuštajuće, ali istovremeno i aktivirajuće. Nedavna istraživanja pokazuju da Snoezelen soba ima potencijal umanjivanja osjećaja nemira i poboljšanja raspoloženja kod osoba s demencijom; učinkovitost je vidljiva u poboljšanju rezultata radne terapije, lakšeg snalaženja s percepcijom osjeta boli te povećanja uključenosti i socijalne interakcije što pozitivno utječe na kvalitetu života i njege korisnika.

Muzikoterapija ili glazbena terapija je liječenje glazbom, odnosno terapeutsko korištenje glazbe i njezinih elemenata (zvuk, ritam, melodija, harmonija itd.) u svrhu postizanja fizičkih, emocionalnih, mentalnih, društvenih i kognitivnih potreba. Muzikoterapija prikladna je za primjenu unutar gerijatrijske populacije, a osobito u radu s osobama oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije jer utječe na razne aspekte bolesti (kognitivne, komunikacijske, psihosocijalne, emocionalne i bihevioralne) te je sredstvo kontakta i komunikacije, osnaživanja identiteta, samoizražavanja i socijalne aktivnosti. Starijim osobama se naročito lako može obratiti glazbom zbog činjenice da su moždana područja zadužena za obradu glazbenog materijala među posljednjima na „meti“ od moždanog propadanja te relativno očuvana i u kasnijim fazama bolesti.

Svi zainteresirani korisnici se mogu javiti na telefonski broj Halo linije 335-135 koja je osigurana kroz projekt kako bi dobili informacije o projektnim aktivnostima te prijavili svoje bližnje da sudjeluju u istima.


3. svibnja 2021.

Dom za starije i nemoćne u Zadru pokrenuo EU projekt Moć osjetila

3.8.2021.

Uspješno provedene tri ljetne edukacijske radionice o terapijskom radu s oboljelima od Alzheimerove bolesti ili demencije

Moć osjetila

Potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, 3. svibnja 2021. počela je provedba EU projekta „Moć osjetila“ kojeg vodi Dom za starije i nemoćne osobe Zadar, a trajat će 24 mjeseca, do 3. svibnja 2023. godine.

Ugovor je potpisan između Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s jedne strane, te Doma za starije i nemoćne osobe Zadar kao Korisnika s druge strane.

Partneri na projektu kodnog broja: UP.02.2.2.15.0042 financiranog iz Europskog socijalnog fonda koji ima za cilj unapređenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga su Dom za odrasle osobe sveti Frane u Zadru, te općine Kali i Preko. Tehničku pomoć na pripremi projektnog prijedloga, kao i pomoć u provedbi projekta pruža Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

Projektom „Moć osjetila“ pružit će se podrška procesu deinstitucionalizacije unaprjeđenjem kvalitete i širenjem izvaninstitucijskih socijalnih usluga Doma za starije i nemoćne osobe Zadar i Doma za odrasle osobe Sv. Frane. Jačanjem stručnih kapaciteta postojećih i novih djelatnika i primjenom modernih metoda, podići se kvaliteta rada s osobama s demencijom (Snoezelen senzorna soba, muzikoterapija) te njihovim obiteljima. Time će se omogućiti njihovo aktivnije uključivanje u život zajednice.

Projekt „Moć osjetila“ financiran je iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa – Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Provodi se u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“, UP.02.2.2.15.

Ciljevi ovog projekta su: Unapređenje kvalitete i širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga, Jačanje kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga te Podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici.

DETALJNIJE – Moć osjetila kao pomoć u životu s demencijom

Projektom se planira zapošljavanje dva psihologa na radu s korisnicima u senzornoj sobi, sobi za muzikoterapiju i pružanje psihosocijalne pomoći korisnicima i skrbnicima, te isto tako i dvije medicinske sestre, na puno radno vrijeme u razdoblju od 22 mjeseca.

Projektom se predviđa sudjelovanje 20 korisnika na području urbanog područja Zadar starijih od 54 godine. Korisnici su osobe s liste čekanja Doma za starije i nemoćne Zadar i šire s dijagnozom slabe do umjerene demencije evidentirane u liječničkom kartonu na preporuku liječnika opće prakse.

Obzirom da projekt predviđa sudjelovanje 20 korisnika, očekuje se po jedan sudionik iz obitelji korisnika koji će biti uključeni u projektne aktivnosti. Obitelj će sudjelovati u okviru aktivnosti jačanja svijesti o problemima s kojima se susreću osobe s demencijom.

Uspostavit će se Halo linije i nabaviti 20 GPS narukvica za praćenje osoba s demencijom. Educirana 4 stručnjaka za rad s ciljnom skupinom. Educirat će se 11 zaposlenika Prijavitelja koji su u kontaktu s ciljnom skupinom i koji će pružati izvaninstitucionalne usluge i to kroz edukacije integrativne validacije, muzikoterapije, palijativne medicine i slično.

Stručnjaci angažirani kroz projekt (5) i djelatnici Doma za starije i nemoćne Zadar (10) proći će 3 edukacije kako bi se ojačali kapaciteti za rad s osobama s demencijom kako za vrijeme trajanja projekta tako i po završetku.

Tijekom projekta organizirat će se jedna edukativna radionica s ciljem promocije novootvorene senzorne sobe kao nove izvaninstitucionalne usluge te prava osoba s demencijom. Na radionici će sudjelovati predstavnici ustanova socijalne skrbi, pravnih osoba koje pružaju socijalne usluge, jedinica lokalne samouprave, psiholozi te zdravstveni djelatnici.

/PK, 09.08.2021./