Psihosocijalna podrška u obitelji

Psihosocijalna podrška u obitelji je izvaninstitucionalna usluga Doma za odrasle osobe Sv. Frane Zadar.

Cilj joj je postizanje maksimalne razine samostalnosti korisnika u izvođenju aktivnosti svakodnevnog života kroz rehabilitaciju (povratak izgubljenih ili oštećenih vještina) ili habilitaciju (učenje novih vještina).

Pruža ju radni terapeut u suradnji sa socijalnim radnikom, psihologom i fizioterapeutom.

Obuhvaća:

  • vježbe svakodnevnih vještina,
  • socijalnu rehabilitaciju,
  • vježbe kretanja i orijentacije u prostoru,
  • informiranje i savjetovanje korisnika i članova obitelji.

Pažnja se posvećuje i osnaživanju korisnika za uključivanje u život zajednice što uključuje rad na njegovim socijalnim vještinama, brizi za higijenu, samopoštovanju, uspostavljanju socijalnih odnosa, izražavanju vlastitog mišljenja, organizaciji dnevnih obveza i slobodnog vremena i sl.

Također, psihosocijalnu podršku mogu korisiti i osobe koje nakon određene ozljede imaju teškoće u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.