Služba kućne njege

U Domu Sv. Frane Zadar djeluje i Služba pomoći i njege u kući kao izvaninstitucionalni oblik socijalne skrbi i to od 15.05.1999.g.

Pomoć i njega korisnika obuhvaća rad i njegu za 65 korisnika, o kojima skrbi 11 njegovateljica.

Kao dugogodišnji partner Grad Zadar participira u troškovima Službe.

Koliko je Služba saživjela s Gradom svjedoči sve veći interes građana za uslugama Službe.


Pravo na pomoć i njegu u kući može obuhvatiti:

  1. organiziranje prehrane - dostavu gotovih obroka (po cijeni od 1,99 eura po obroku + 1,06 eura dostava),
  2. nabavu živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka,
  3. obavljanje kućanskih poslova; pospremanje, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabavu lijekova,
  4. održavanje osobne higijene, pomoć u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba,
  5. zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Pravo na ostvarivanje pomoći i njege u kući se ostvaruje sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Odluci o socijalnoj skrbi donesenoj na sjednici Gradskog vijeća Grada Zadra u prosincu 2017. godine.

Osobe koje ispunjavaju uvjete, a po domaćinstvu ne prelaze cenzus od 265,45 eura u cijelosti su oslobođeni plaćanja usluge.

Korisnici čiji prihod po članu domaćinstva prelazi 265,58 eura plaćaju uslugu u postocima.

Puna cijena sata njege iznosi 6,64 eura.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Dnevni boravak Doma za odrasle osobe Sv. Frane Zadar, Obala kneza Branimira 2 ili na broj telefona 023/ 333 442.

Voditelj: Ivana BobanDokumenti: