Aktivnosti

Dom za starije i nemoćne u Zadru pokrenuo EU projekt Moć osjetila

3.8.2021.

Uspješno provedene tri ljetne edukacijske radionice o terapijskom radu s oboljelima od Alzheimerove bolesti ili demencije

Moć osjetila

Potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, 3. svibnja 2021. počela je provedba EU projekta „Moć osjetila“ kojeg vodi Dom za starije i nemoćne osobe Zadar, a trajat će 24 mjeseca, do 3. svibnja 2023. godine.

Ugovor je potpisan između Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s jedne strane, te Doma za starije i nemoćne osobe Zadar kao Korisnika s druge strane.

Partneri na projektu kodnog broja: UP.02.2.2.15.0042 financiranog iz Europskog socijalnog fonda koji ima za cilj unapređenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga su Dom za odrasle osobe sveti Frane u Zadru, te općine Kali i Preko. Tehničku pomoć na pripremi projektnog prijedloga, kao i pomoć u provedbi projekta pruža Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

Projektom „Moć osjetila“ pružit će se podrška procesu deinstitucionalizacije unaprjeđenjem kvalitete i širenjem izvaninstitucijskih socijalnih usluga Doma za starije i nemoćne osobe Zadar i Doma za odrasle osobe Sv. Frane. Jačanjem stručnih kapaciteta postojećih i novih djelatnika i primjenom modernih metoda, podići se kvaliteta rada s osobama s demencijom (Snoezelen senzorna soba, muzikoterapija) te njihovim obiteljima. Time će se omogućiti njihovo aktivnije uključivanje u život zajednice.

Projekt „Moć osjetila“ financiran je iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa – Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Provodi se u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“, UP.02.2.2.15.

Ciljevi ovog projekta su: Unapređenje kvalitete i širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga, Jačanje kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga te Podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici.

DETALJNIJE – Moć osjetila kao pomoć u životu s demencijom

Projektom se planira zapošljavanje dva psihologa na radu s korisnicima u senzornoj sobi, sobi za muzikoterapiju i pružanje psihosocijalne pomoći korisnicima i skrbnicima, te isto tako i dvije medicinske sestre, na puno radno vrijeme u razdoblju od 22 mjeseca.

Projektom se predviđa sudjelovanje 20 korisnika na području urbanog područja Zadar starijih od 54 godine. Korisnici su osobe s liste čekanja Doma za starije i nemoćne Zadar i šire s dijagnozom slabe do umjerene demencije evidentirane u liječničkom kartonu na preporuku liječnika opće prakse.

Obzirom da projekt predviđa sudjelovanje 20 korisnika, očekuje se po jedan sudionik iz obitelji korisnika koji će biti uključeni u projektne aktivnosti. Obitelj će sudjelovati u okviru aktivnosti jačanja svijesti o problemima s kojima se susreću osobe s demencijom.

Uspostavit će se Halo linije i nabaviti 20 GPS narukvica za praćenje osoba s demencijom. Educirana 4 stručnjaka za rad s ciljnom skupinom. Educirat će se 11 zaposlenika Prijavitelja koji su u kontaktu s ciljnom skupinom i koji će pružati izvaninstitucionalne usluge i to kroz edukacije integrativne validacije, muzikoterapije, palijativne medicine i slično.

Stručnjaci angažirani kroz projekt (5) i djelatnici Doma za starije i nemoćne Zadar (10) proći će 3 edukacije kako bi se ojačali kapaciteti za rad s osobama s demencijom kako za vrijeme trajanja projekta tako i po završetku.

Tijekom projekta organizirat će se jedna edukativna radionica s ciljem promocije novootvorene senzorne sobe kao nove izvaninstitucionalne usluge te prava osoba s demencijom. Na radionici će sudjelovati predstavnici ustanova socijalne skrbi, pravnih osoba koje pružaju socijalne usluge, jedinica lokalne samouprave, psiholozi te zdravstveni djelatnici.

/PK, 09.08.2021./